De bronnen van onderzoek naar de menselijke ontwikkeling borrelen op in de behandelkamers en voeden zowel de psychotherapeutische praktijk als theorie. Deze polen in de psychologie worden in tien essays verbonden in dit boek, bewerkingen van eerder verschenen vakartikelen en lezingen. De rode lijn is het belang van inzicht in wat de psychologische ontwikkeling doet stagneren en tot verslaving kan leiden, en met name hoe dat inzicht kan helpen tijdens het behandeltraject. Parallel daaraan loopt de lijn die het belang van taal in dienst van de volwassen zelfsturing onderstreept.

Wordt verwacht rond oktober 2015

Lees een fragment....

Uitgever: Free Musketeers
ISBN:9789048437634
Pagina's:
Verschenen: 2015 aaa