Het is stil in huis,
onder straatlantaarns rusten auto’s
als panters met de ogen dicht.
Zin zoekt een stem
water dorst
slaap de slaper,
overschot zoekt vraag.
Wie de teugels loslaat
zinkt weg in stilstaand water
tot waar voorwerp en persoonsvorm
één worden
doorweekt van verlangen.
Stilte zoekt zwijger.

Uit: Stilte zoekt zwijger aaa