Gekleed in lucht
groeit naaktheid tot loflied,
bezongen door lippen, vingertoppen, armen,
over heuvels, ruggen, warme
lelievelden, kersentuinen, bloesem,
smeltkroes van sappen, blues en
koortsig aankomen, aanvoeging in galop,

lijvenzang
stemmen tot
aanzwellende
minnetop

en na afloop nagezang naar genoegen,
gekleed in lucht en dauw, nagenoeg gesmolten
samen uitrusten.

Uit: Gekleed in lucht aaa